Wpływ zmieniającego się klimatu na zdrowie. Czym jest choroba klimatyczna?

Negatywny wpływ zmian klimatu na środowisko i człowieka jest oczywisty. Natomiast jednym z obszarów, w którym jego negatywne oddziaływanie jest największe, jest ludzkie zdrowie. Już dzisiaj średnie temperatury w poszczególnych regionach świata negatywnie oddziałują na różne aspekty naszego zdrowia, natomiast jak przewiduje IPPC – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w ciągu kolejnych 20 lat średnia temperatura na świecie wzrośnie o 
ok. 1,5° C. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie będzie to mieć konsekwencje dla zdrowia człowieka, z jakimi problemami zmagamy się już dzisiaj oraz czym jest choroba klimatyczna.

Choroba klimatyczna – co to jest?

Coraz częściej w kontekście zmian klimatu pojawia się temat choroby klimatycznej. Co to jest? Warto wyjaśnić, że nie mówimy tu o żadnym pojedynczym konkretnym schorzeniu znajdującym się na liście chorób. Choroba klimatyczna to każde schorzenie i dolegliwość, które pośrednio lub bezpośrednio wywołały zmiany klimatu.

 1. Bezpośredni wpływ zmian klimatu na zdrowie – zmiany klimatu a zdrowie to bezpośrednia zależność. Tylko wyższe średnie temperatury już powodują różne problemy zdrowotne.

 2. Pośredni wpływ zmian klimatu na zdrowie – między zmianami klimatu a zdrowiem pojawiają się też zależności pośrednie, których jest bardzo dużo. Mowa o zjawiskach wywołanych wyższą średnią temperaturą, które powodują zwiększenie częstotliwości występowania niektórych chorób w społeczeństwie lub intensyfikują ich objawy.

Chorób klimatycznych nie wolno bagatelizować. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, w latach 2030–2050 zmiany klimatu spowodują nawet ponad 250 000 zgonów więcej.

Objawy choroby klimatycznej – pogłębienie chorób współistniejących

Pod pojęciem choroba klimatyczna często rozumie się różne schorzenia układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego. Wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie nie sprzyjają prawidłowej pracy wspomnianych układów, upośledzając ich pracę. Zwłaszcza osoby cierpiące na choroby, takie jak nadciśnienie, miażdżyca, czy astma odczuwają pogłębienie objawów ze względu na częstsze upały i wzrost średniej temperatury. Niemniej ten problem może dotknąć również osoby z grupy podwyższonego ryzyka, u których reakcją organizmu na zmianę klimatu może być nie tyle pogłębienie objawów, ile ich pojawienie się po raz pierwszy.

Co ciekawe, na ww. objawy choroby klimatycznej najbardziej narażeni jesteśmy wiosną, a nie latem. Dlaczego? To konsekwencja tego, jak długo trwa aklimatyzacja. Otóż przeważnie kilka miesięcy wystarczy, aby organizm człowieka częściowo przyzwyczaił się do wyższej temperatury i jej konsekwencji. Jednak nie oznacza to braku zagrożeń latem, przynajmniej w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego są zwykle mniejsze.

Zmiany klimatu a zdrowie – choroby wektorowe

Globalne ocieplenie to sporo zmian klimatu, które pozornie mogą się wydawać atrakcyjne dla człowieka. W rzeczywistości stanowią pośrednie zagrożenie dla jego zdrowia m.in. z powodu wzrostu ryzyka zakażenia chorobą wektorową.

 • wydłużenie okresu wegetacji roślin,
 • ekspansja roślinności specyficznej dla ciepłych regionów,
 • wzrost temperatur minimalnych,
 • wzrost nasłonecznienia.
Wyżej wymienione czynniki sprawiają, że jest coraz więcej miejsc stanowiących idealne warunki rozwoju dla owadów, a ich czas życia się wydłuża. Niestety wśród insektów są m.in. kleszcze i komary przenoszące wiele groźnych chorób. Kleszcze odpowiadają za przenoszenie takich schorzeń jakborelioza, gorączka plamista, babeszjoza oraz odkleszczowe zapalenie mózgu.Natomiast ze strony komarów największe zagrożenie tkwi w przenoszeniumalarii Warto wspomnieć również o wzmożonym zakwitaniu akwenów wodnych spowodowanym ociepleniem klimatu. W jego efekcie powstają dogodne warunki dla rozwoju sinic produkujących toksyny. W konsekwencji tego zjawiska zagrożeniem dla człowieka jest zarówno zatruta woda, jak i spożywanie organizmów pochodzących z zakażonych akwenów np. ryb słodkowodnych.

Brak wody przyczyną wielu chorób klimatycznych

sucha gleba wywołana przez zmianę klimatu

Ocieplenie klimatu oznacza częste susze, a tym samym problemy z dostępem do wody w wielu regionach świata. Przekłada się to bezpośrednio na problemy ze zdrowiem wywołane odwodnieniem. Ich pośredni wpływ polega na niedoborach wody w produkcji żywności, co oznacza mniejszą dostępność jedzenia głównie ze względu na wzrost cen. Konsekwencją tego jest niedożywienie, przede wszystkim w biedniejszych regionach świata, a to zaś jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych.

Anomalie pogodowe

Zmiana klimatu to czynnik, który nie tylko powoduje choroby, ale też zjawiska prowadzące do większej liczby zgonów lub poważnych zranień. Mowa oczywiście o katastrofach pogodowych będących konsekwencją bezpośrednią ocieplenia klimatu lub zaburzonej równowagi środowiskowej. W ostatnich latach zauważamy wzrost liczby gwałtownych zjawisk pogodowych oraz coraz większą ich intensywność. Szacuje się, że co roku kataklizmy spowodowane zmianami klimatu pozbawiają życia ok. 300 osób i ranią co najmniej 1000. Do najczęstszych  gwałtownych zjawisk należą:

 • huragany,
 • tornada,
 • powodzie,
 • tsunami,
 • trzęsienia ziemi.

Kataklizmy pogodowe to nie tylko zjawiska wpływające bezpośrednio na ludzi, ale też takie, które oddziałują na roślinność, a w pośredni sposób na człowieka. Rocznie w samej tylko Europie dochodzi do ok. 70 000 pożarów lasów. Oznacza to coraz mniejszą ilość tlenu w atmosferze, pojawianie się deszczów nawalnych i ogólną destabilizację środowiska, co stanowi jedną z przyczyn pojawiania się gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Pożar lasu spowodowany zmianą klimatu

Czy klimat w górach jest zdrowy, czyli znaczenie roślinności

Szukając sposobów na uniknięcie choroby klimatycznej często pojawia się pytanie, czy klimat w górach jest zdrowy. Wyjazd w góry to dobry pomysł na uniknięcie bezpośredniego wpływu zmian klimatu na zdrowie, ponieważ więcej roślin to brak deszczy nawalnych, więcej tlenu i niższa średnia temperatura powietrza. Niestety im więcej roślin w otoczeniu, tym większe prawdopodobieństwo zakażenia chorobą wektorową oraz potencjalne ryzyko pożaru.

Zmiany klimatu a odporność organizmu

Od lat trwa dyskusja o tym, czy istnieje zależność: zmiana klimatu a odporność organizmu. Naukowcy wskazują, że prawdopodobnie istnieje związek, a mianowicie pozytywny wpływ zmian klimatu na odporność organizmu. Niemniej podłoże tego zjawiska nie jest jak na razie znane, a wzmocnienie odporności okazuje się niewielkie. Dlatego, by nabrać odporności, warto polecić mieszkańcowi regionów górskich wyjazd nad morze, jednak zmiany klimatu w wymiarze globalnym z pewnością powodują więcej negatywnych niż pozytywnych konsekwencji.

powodzie spowodowane zmianą klimatu w Polsce

Przyjazny klimat w Polsce już niedługo stanie się przeszłością

Wielu twierdzi, że ze względu na położenie naszego kraju nie grożą nam szczególnie groźne konsekwencje zmian klimatycznych. Niestety temperatura stale rośnie, co oznacza, że w ciągu kolejnych 20–30 lat przyjazny klimat w Polsce stanie się przeszłością. Zresztą już dzisiaj pojawiają się u nas fale upałów oraz skrajne wahania temperatur. Coraz częściej mamy też do czynienia z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Co więcej, w ostatnim 10-leciu doszło do 50-krotnego wzrostu zakażeń boreliozą, co wynika ze znacznego wzrostu populacji kleszczy. 

Choroba klimatyczna to poważne zagrożenie, które z każdym kolejnym rokiem będzie coraz poważniejsze. Oczywiście reakcja organizmu na zmianę klimatu częściowo jest kwestią indywidualną, jednak nie ma wątpliwości, że niebezpieczeństwo, choćby w postaci kataklizmów pogodowych, czyha na nas wszystkich. Warto zatem wdrażać wszelkie możliwe działania, które mogą zapobiec lub przynajmniej spowolnić zmiany klimatu. Krokiem w tę stronę jest montaż fotowoltaiki oraz pomp ciepła.