06.04.2022

Program Mój Prąd 4.0 - od kiedy, dla kogo i jaka kwota dofinansowania?

Wraz z końcem marca ogłoszono, że będzie można wnioskować o udział w czwartej edycji programu „Mój Prąd” już od 15 kwietnia. Na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalną dotację w wysokości 20,5 tysiąca złotych – jakie są warunki otrzymania takiej kwoty?

Mój Prąd 4.0 już od 15 kwietnia. Kto może ubiegać się o dofinansowanie rzędu 20,5 tysięcy złotych?

Dofinansowanie będzie dotyczyć zarówno tych prosumentów, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billingu (czyli zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do sieci od dnia 01.04.2022 r.) oraz tych prosumentów, którzy rozliczają się w dotychczasowym systemie net-meteringu i nie uzyskali dofinansowania z PP MP oraz innych programów, które dostępne są na rynku (z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).

Warunkiem otrzymania dofinansowania dla tej grupy będzie również podłączenie instalacji do nowego systemu rozliczeń wytwarzanej energii elektrycznej.

Na jakie urządzenia przeznaczono budżet w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Dla samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie do 4 tys. złotych – kwota ta może wzrosnąć do 5 tys. złotych w przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się także na inne elementy instalacji przewidziane w programie.

Te elementy to m. in. magazyn energii elektrycznej, na który przewidziano kwotę do 7,5 tys. złotych – wg ustaleń portalu Globenergia, będą to magazyny o minimalnej mocy na poziomie 2 kWh. Drugim elementem jest magazyn ciepła, który zostanie wsparty kwotą do 5 tys. złotych – w tym przypadku dotacja będzie obejmować:

• zasobniki CWU, które zasilane są przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
• zasobniki CWU z grzałką elektryczną,
• bufory ciepła, które zasilane są przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
• bufory ciepła z grzałką elektryczną,
• bufory ciepła z zasobnikiem CWU, które tworzą kompletne urządzenie,
• pompy ciepła typu powietrze / woda.

Ponadto, dofinansowanie obejmie również inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS), ale tylko w przypadku zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej. Na systemy HEMS/EMS przeznaczono kwotę do 3000 złotych.

Mój Prąd 4.0 i net-billing, czyli związek doskonały

Całkowity budżet na realizację programu Mój Prąd 4.0 będzie wynosić ok. 350 mln zł.
Program przeznaczony dla osób fizycznych, a warunkiem otrzymania dofinansowania jest podłączenie instalacji do systemu rozliczeń net-billing.

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, system ten rozpoczął obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i polega na tym, że energia elektryczna odsyłana przez Prosumenta do dostawcy energii będzie rozliczana nie według ilości, a według wartości.

Metoda net-billing w połączeniu z szeregiem przewidzianych dofinansowań sprawia, że całość staje się niezwykle atrakcyjna względem poprzedniej metody rozliczeń oraz programów, według których dotacje przewidziano jedynie na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Mój Prąd 4.0 – wniosek tylko w formie elektronicznej

Program Mój Prąd 4.0 skierowany jest do osób, które mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można składać tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wnioski złożone w wersji papierowej nie będą akceptowane.

Wraz z początkiem naboru do programów dofinansowań pojawiają się wątpliwości co do wymaganej dokumentacji – w zieloneQ pomożemy Ci ze wszelkimi formalnościami, dzięki czemu możesz być spokojny o niezwykle atrakcyjne dofinansowanie w ramach MP 4.0.

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub zadzwoń – https://zieloneq.pl/oferta/ – i otrzymaj nawet 20500 zł!